Technická podpora

Predaj ložísk Koyo je v Európe technicky podporovaný z technických centier v Hamburgu a Holandsku.
Na Slovensku je technické poradenstvo naviac zabezpečované firmou Technická diagnostika, spol. s r.o., Prešov. Sme tak schopní ponúknuť aj silné technické zázemie pre našich zákazníkov v oblasti sledovania stavu ložiskových uložení, ich výpočtov a komplexných riešení ložiskových uzlov.
Základným cieľom poskytovaných činností je zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov.

V oblasti komplexného riešenia ložiskových uložení sme schopní ponúknuť:

 • posudky uložení s valivými ložiskami
 • určenie príčin havárie ložísk
 • konštrukčné riešenia a výpočty ložiskových uzlov
 • komplexné riešenia od návrhu po realizáciu
 • ferrografické rozbory mazív (rozbor oterových častíc)


V oblasti tribotechniky naša spoločnosť zabezpečuje:

 • ferografické rozbory plastických mazív a olejov : stanovenie veľkosti, množstva a tvaru oterových častíc, prevádzkového stavu maziva
 • stanovovanie domazávacích intervalov- mazacie plány - tribotechnické výpočty, doporučenia vhodného maziva
 • komplexné riešenia strojných uzlov

V rámci služieb diagnostiky a ustavovania zabezpečujeme:

 • posudzovanie prevádzkového stavu strojných uzlov
 • zavádzanie systémov údržby na základe stavu strojov, pochôdzkové (OFF-LINE) merania, trendovanie nameraných údajov
 • dynamické vyvažovanie rotujúcich hmôt
 • laserové meranie a ustavovanie: rovnobežnosť, kolmosť, rovinnosť, súosovosť, priamosť
 • výrobu a inštaláciu prístrojov pre trvalé (ON-LINE) sledovanie stavu v reálnom čase vhodné najmä do trvalých prevádzok a výrob vyžadujúcich vysokú prevádzkovú spoľahlivosť